Pentru prelucrarea si vizualizarea grafica a rezultatelor/protocoalelor de masurare ale aparatelor BlueLine.

Ideal in special pentru masurari si reglaje pe termen lung sau pentru utilizarea functiei data logger a aparatelor de masura si pentru intocmirea profesionala si detaliata a unei documentatii si arhivari pentru clienti.