Alarma WGA 03

Beneficii
Pentru separatoare de ulei, benzină și grăsime
Grosimea stratului/alarmă de oprire
Aplicație
Uleiurile, grăsimile și benzina reprezintă pericole ridicate pentru apele subterane și apele uzate.
WGA 02 monitorizează grosimea stratului lichidului depozitat în separatoare de ulei, benzină și grăsime și dă o alarmă atunci când separatorul trebuie golit.
Supraumplerea, e.B. din cauza unei scurgeri înfundate, poate fi prevenită.
Se evită intrarea poluanților în canalizare.