Alarma WGA 06

Beneficii
Pentru separatoare de ulei, benzină și grăsime
Alarmă ulei-pe-apă/congestie
Aplicație
Împreună cu sonda WGA-ÖW, WGA 06 monitorizează controlul în sistemele separatoare pentru acumulările de ulei și emite o alertă în timp util înainte ca poluanții să poată intra în sistemul de canalizare.
Alternativ, sonda WGA-AS poate fi conectată.
Acest lucru permite detectărea nivelului maxim admis în separatoare sau rezervoare de reținere.
Supraumplerea, e.B. din cauza unei scurgeri înfundate, poate fi prevenită.
Se evită intrarea poluanților în sistemul de canalizare.