Manometre tout-inox cu membrană de separaţie, tip D4

Caracteristici

  • Pentru domenii mici de presiune
  • Siguranţă la suprapresiune
  • Construcţie robustă tout-inox
  • Conectare cu flanşă deschisă – opţional

Domeniu de utilizare

Pentru medii gazoase şi lichide corozive, utilizare în medii agresive. În varianta de conectare cu flanşă deschisă, manometrele sunt utilizabile pentru medii vâscoase şi cu impurităţi.

Pentru medii gazoase sau vapori, instrumentele se folosesc în concordanţă cu EN 837-2.