Manometre diferenţiale cu tub Bourdon, tip D2

Caracteristici

  • Indicare a presiunii pozitive, negative şi a diferenţei de presiune
  • Raport excelent performanţă / preţ
  • Două sisteme de măsurare ( două tuburi Bourdon )
  • Carcasă din oţel-inox, precum şi părţile în contact cu mediul din oţel-inox – opţional

Domeniu de utilizare

Pentru măsurarea diferenţelor de presiune în medii gazoase şi lichide, care nu sunt vâscoase, nu cristalizează şi nu sunt agresive pentru aliajele de cupru. Special destinate pentru instalaţiile de încălzire ( tur-retur ),

Pentru medii gazoase sau vapori, instrumentele se folosesc în concordanţă cu EN 837-2.